Lỗ PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh đủ miễn thuế đất cho nông dân… 100 năm Lỗ PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh đủ miễn thuế đất cho nông dân… 100 năm

Lỗ PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh đủ miễn thuế đất cho nông dân… 100 năm

  • 15/09/2016 1:00 pm

Đó là so sánh của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt khi thảo luận về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, sáng 15/9. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt. Sáng 15/9, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn vào khoảng 53,5 tỷ đồng; diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 93.917 ha, với trên 77.000 đối tượng được miễn. Đối với hộ gia đình, cá nhân, số thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Thất thoát vụ Trịnh Xuân Thanh đủ miễn thuế đất cho nông dân… 100 năm Thất thoát vụ Trịnh Xuân Thanh đủ miễn thuế đất cho nông dân… 100 năm

Thất thoát vụ Trịnh Xuân Thanh đủ miễn thuế đất cho nông dân… 100 năm

  • 15/09/2016 11:35 am

Hoàn toàn đồng ý đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hoàn toàn cho thêm 75.000 nông dân với số tiền 34,3 tỷ đồng, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt phân tích, chỉ cần chặn được một vụ thất thoát tài sản như vụ Trịnh Xuân Thanh (3.200 tỷ đồng) đã đủ để miễn thuế cho nông dân… 100 năm. Sáng ngày 15/9, trình đề nghị UB Thường vụ Quốc hội sửa Nghị quyết số 55 năm 2010 của Quốc hội khoá XII về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị mở rộng thêm một số đối tượng được miễn giảm thuế. Theo Bộ trưởng Tài chính, theo Nghị quyết số 55 thì hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều...